Detský zámok kvetinka

Denný program

 

7.30 – 8.00 príchod detí, voľná hra
8.00 – 8.30 zdravotná telesná výchova, dychové cvičenia
8.30 – 9.15 I. hlavná výchovná zložka ( v slovenčine a anglickom jazyku):

  • PONDELOK: hudobná škôlka
  • UTOROK: výtvarná škôlka, logopédia
  • STREDA: pohybovo-dramatická,tanečná škôlka, angličtina
  • ŠTVRTOK: hudobná škôlka, angličtina
  • PIATOK: výtvarná škôlka, ZUŠ -literárno-dramatický odbor
9.15 9.30 desiata- čerstvé ovocie, Musli, čaj
9,45 – 11,15 pobyt vonku
11,30

obed-aktuálny jedálny lístok je na stránke

www.eskoly.sk/nadolinach27/jedalen

12,15 14,00 odpočinok
14,30 olovrant
15,00 – 16,00 II. výchovná zložka

(hudobná, výtvarná, pohybová podľa dňa)

16,00 - 17,00 voľná hra detí, postupný ochod domov
17,00- podľa požiadavky rodičov