Detský zámok kvetinka

Výchovno– vzdelávací proces je zabezpečený

vo všetkých výchovných zložkách MŠ, vychádzajúc z nového ŠVP.

Projekt BALETKA ponúkame aj pre deti mimo našej škôlky

 

t a n e č n á    m i n i š k o l a

B A L E T K A

 

Garant projektu:

Alena Ertlová - solistka vojenského umeleckého súboru,

- 15 rokov pôsobenia na Novej Scéne v Bratislave, zúčastnila sa rôznych súťaží v SR aj v Čechách

- absolvovala 3 ročné štúdium tanečného absolutória ako pedagóg tanca, pôsobí ako pedagóg na ZUŠ v Dubnici nad Váhom

Projekt vedie jej absolventka tanečného a hudobného odboru Diana

 

 

pre deti s preddispozíciou k tancu klasiky, baletu a schopnosťou precítiť hudbu v spojení s tancom:

1. skupina:    6-7 ročné   ( ZŠ )

Pondelok  : 16,30 - 17,30

2.skupina:  5-6 ročné

Utorok: 16,30 - 17,30

3. skupina:   3 - 4 ročné (MŠ)

Streda:       15,45 - 16,45

4. skupina:  6 -  8  ročné   (  ZŠ)

Štvrtok:      16,30 - 17,30

 

v tanečnej sále Detský zámok Kvetinka, Piaristická 6, Trenčín

 

Projekt ponúkame ako voľnočasovú aktivitu

Cieľom je postupné osvojovanie základných prvkov baletu - klasického tanca.

- tanečno - pohybové hry, rytmické hry

- tanečné choreografie na detské aj moderné skladby, baletné choreografie


CENA je 28 €/ mesiac - 1x týždenne, 1 hod.

V cene je zahrnuté: prenájom priestoru, pomôcky na cvičenie, rekvizity potrebné k choreografiám, kostýmy na choreografie, odmena pedagógovi

Trikot a piškóty si rodičia zabezpečia podľa pokynov pedagóga.

 

Prihlásiť je možné na minibaletka@gmail.com s uvedením mena a priezviska, veku dieťaťa a kontakt na rodiča

tel. kontakt:  0907 686 525


.............................................